• عکس1
  • عکس2
  • عکس3
  • عکس4
  • عکس5

معرفی کنفرانس

  با استعانت از خداوند متعال و با همت اساتید دانشگاه، پژوهشگران و صاحبنظران کشور،اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری" با همکاری دانشگاه اسوه، و سایر موسسات و نهادهای ملی و بین المللی  برگزار می گردد. هدف از برگزاری این کنفرانس آشنایی مدیران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه مدیریت، اقتصاد و حسابداری و شهرسازی با متدهای نوین در حوزه های مذکور می باشد. همچنین کنفرانس این امکان را برای مشارکت کنند...

ادامه مطلب

اخبار


برگزارکنندگان و حامیان